Vakantie:    Wenen.

De kwaliteit van het hier getoonde verslag is niet zo groot.
Oorzaak ligt in het feit dat ik ten tijde van deze reis
nog fotografeerde met de "gewone"  camera.
Bovendien is de kwaliteit van de afdrukken in de laatste twee jaar ook nog eens behoorlijk verminderd. Tel daarbij het kwaliteitsverlies bij inscannen en weer "ophalen" van de kleuren
en het contrast in een fotobewerkingsprogramma en U kunt de soms bedenkelijke kwaliteit verklaren.

 

Vooraf  wil ik waarschuwen voor de bladen 19  t/m  23.
Hierop staan opnamen van het concentratiekamp Mauthausen,
waaronder de gaskamers en de verbrandingsovens. Mocht U daar problemen mee hebben
slaat U dan deze nummers a.u.b. over!

 

naar het fotoverslag