Mooi liefdesverhaal, 
besprenkeld met bier, bier, bier...
 

  

Heel, heel lang
geleden, toen de

nog door

en

 stroomde,

stond er in een ver en vreemd land een groot kasteel.

In dat kasteel woonde 

en 

had een wonderschone dochter, 
de mooie  

Rond het kasteel lag een heel groot park met een prachtige vijver en vele hoge bomen.

In het midden van dat park stond een

in wiens schaduw   de mooie    erg graag vertoefde.   

 

Een zekere Heer

die zijn hart aan de mooie 

 verloren had,  

sprak op een dag tot de Heer , die een graaggeziene gast was op het kasteel :  

Wat moet ik doen om de mooie

voor mij te winnen?"  

Heer    antwoordde:  is een natuurminnend meisje.  


   Schenk haar iets uit de natuur, dat zal zeker haar hart beroeren".  

 

Maar de jonge, gebruinde  die achter de Palm bolglazen zat 

en had meegeluisterd, voelde ook wel iets voor de mooie 

  en dacht... en dacht...

en dacht...  

 

 

Ondertussen was Heer  echter naar de mooie gegaan en vroeg haar met hem te wandelen in het grote park.   

Dat vond de mooie    uitstekend. 
Terwijl ze door de mooie lanen liepen, kwamen ze  tegen.

Hij groette en ieder ging zijn eigen weg.

Aan de vijver zagen ze de eendjes, die juist uit het water kwamen en     voor haar voetjes liepen. 


Een eind verder liepen de kuikentjes en   achter hun moeder aan.   

 

"Ach", zei mooie zo een mooie kip loopt er in heel  niet".   

En

 die juist haar pad kruiste, hoorde het en glimlachte.  
Eindelijk kwamen ze terug onder de  Palm bolglazen   en Heer    bood haar de 
allermooiste 

  aan die in de boom te vinden was.   

 

Dat vond de mooie 

 heerlijk, maar haar hartje bleef gesloten.

 

 

Enkele weken later, zo rond de tijd van

kwam Heer

op bezoek.  
Hij had minder geluk dan de Heer 

  want die dag viel de regen met
emmers uit de lucht, zodat het onmogelijk was om in het park te wandelen.
"Ach, dat geeft toch niets", zei Heer 

laat ons dan een rondgang maken in dit sprookjesachtige  

Dat vond de mooie   

een goed idee.    Ze liepen door de kleine kamers en de grote zalen.  
Plots schrok de mooie

  ..........................  
"Hoor", fluisterde ze Heer    in het oor,  "het regent binnen, ik hoor het duidelijk".   
 "Maar nee", zei Heer 

lachend, "gij vergist U".  
Het is den

   die onder den   ..............


 Gerustgesteld gingen ze samen de trap op.

 

Toen ze op haar 
kamertje kwamen, zei Heer 
 Nu wil ik u mijn geschenk aanbieden.  
Vermits gij zo van de natuur houdt, schenk ik u mijn   
De mooie was verrukt en terstond ging haar hartje open.  

 

Ze was zo gelukkig dat ze meteen naar  

 snelde   en vroeg om 
de Heer 

 te mogen trouwen.  

   

Dat vond  

De Koninck -1833

goed.   

Hij gaf een heel groot feest, waar al de mensen

van 

en bij mochten zijn.  
Ook de families 

en

   waren aanwezig.  


Daar was zelfs een en een  

die d

 versierden.  

   

Overal werd er "waar  vloeien" gezongen.  

  Al de gasten hadden een bak zelfgebrouwen bier meegenomen

  Het werd het grootste bierbanket dat er ooit gehouden is.  

En onze mooie    en Bruine leefden nog lang en gelukkig.  

 

En als dit niet waar 
is dan mag den
 mij komen halen...............